13 lipca, 2024

Cztery miejscowości przygotowują się do wprowadzenia strefy czystego transportu. Planowane przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze w bieżącym roku.

Cztery miejscowości przygotowują się do wprowadzenia strefy czystego transportu. Planowane przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze w bieżącym roku.

W Polsce co roku w związku ze złą jakością powietrza przedwcześnie umiera 50 tys. osób i transport jest pierwszym lub drugim źródłem zanieczyszczenia powietrza – powiedział na konferencji Różyk, podkreślając, że problem jest nasilony w dużych miastach.

Na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy każda gmina może wprowadzić swoją strefę czystego transportu. Ministerstwo skupi się na tym, żeby wspierać samorządy i dostarczać takie prawo, które będzie ułatwiało działanie – powiedział rzecznik.

Ministerstwo zajmie się szczególnie gminami, gdzie są przekroczenia norm jakości powietrza. „Mówimy o – te miasta powinny wprowadzić polityki, które mają sprawić, że jakość powietrza będzie się poprawiała. Dzisiaj mówimy o 4 miastach, jeśli pojawią się kolejne, to one też będą zobowiązane do wprowadzenia strefy” – powiedział.

„Nad projektem właśnie pracujemy i myślę, że już on zaowocował. 20 czerwca w wykazie prac rządu pojawił się wpis MKiS o projekcie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z informacją o projekcie, najbardziej narażone na zanieczyszczenie powietrza miasta będą miały obowiązek tworzenia stref czystego transportu.”

Obowiązek ma dotyczyć miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, w których zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zostanie odnotowane przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu dwutlenku azotu (NO2). Według danych za 2023 r. obowiązkiem tym objęte zostaną 4 polskie miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Katowice.

Ponadto, zgodnie z projektem, od przepisy związane z funkcjonowaniem strefy czystego transportu będą obowiązywać w.