13 lipca, 2024

Dane dotyczące inflacji bazowej w maju – najnowsze informacje z NBP

Dane dotyczące inflacji bazowej w maju - najnowsze informacje z NBP

Rada Polityki Pieniężnej teraz zwraca uwagę bardzo szczególną na inflację bazową – stwierdziła w OF TV (Obserwator Finansowy) wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marta Kightley.

To, co wynika z naszej projekcji, to to, że Tak jak CPI się obecnie bardzo ładnie zachowuje – konsumencka inflacja; to, niestety, ta bazowa jest jeszcze podwyższona – wyjaśniła jeszcze przed poniedziałkową publikacją NBP, nawiązując do „trzymania w ryzach” gospodarki za pomocą wysokich stóp procentowych.

Dodajmy, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ma być napędzany m.in. drożejącą energią po odmrożeniu cen prądu. Ku takim przewidywaniom skłania się również Marta Kightley.

NBP przypomina, że wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Jednak przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. „wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – wyjaśnia bank centralny.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ceny energii (w tym paliw), ponieważ są one ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.