13 lipca, 2024

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła nowe stopy procentowe w Polsce.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła nowe stopy procentowe w Polsce.

Tym samym czerwcowy komunikat jest zbieżny z tym, co sugerowali sami członkowie władz monetarnych. Trzeba obserwować wpływ niepewnych czynników na gospodarkę i rozwój inflacji. A ta w ostatnich miesiącach po osiągnięciu swojego minimum zaczęła ponownie przyspieszać. Początek roku bowiem przyniósł dynamikę wzrostu cen konsumentów znalazła się w celu NBP pierwszy raz w lutym br. (2,8 proc. rdr), natomiast już miesiąc później wyhamowała do 2 proc.

Jednak kwietniowe i majowe dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazały, że inflacja wzrosła odpowiednio do 2,4 i 2,5 procent. Wpływ na ponowne przyspieszenie wzrostu cen miała decyzja rządu o przywróceniu od 1 kwietnia br. stawki A. Na tym nie koniec, co także znajdzie odzwierciedlenie w odczytach inflacyjnych za drugą połowę tego roku.

I chociaż obecnie inflacja nadal mieści się w granicach, jakie ustanowił bank centralny – cel NBP wynosi 2,5 proc. z możliwym odchyleniem o 1 pkt. proc. w górę lub w dół – taki stan rzeczy zaraz ulegnie zmianie. Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, odczyty bliskie 5 proc. w tym okresie przewidują natomiast analitycy ING Banku Śląskiego.

Bo nie tylko powrót 5-procentowego VAT-u na żywność oraz wyższe ceny energii utrudniają proces dezinflacyjny w Polsce. Po słabym 2023 r., głośno za sprawą wzrostu konsumpcji. Hamująca inflacja i nadal silne parcie na podwyżki wynagrodzeń wśród pracowników powodują odbudowę oszczędności i napędzają wydatki klientów. Z ostatniego raportu GUS wynika, że wzrost wynosił , natomiast prognozy na cały 2024 r. wskazują, że.

Dużą zasługę w tym procesie ma przypaść właśnie konsumpcji wewnętrznej, bo transfer środków z Unii Europejskiej, napędzający inwestycje, będzie odczuwalny dopiero pod koniec roku, a najmocniej w 2025 r. Dlatego też RPP długo może stosować taktykę wait and see (z ang. wyczekuj i obserwuj). Ekonomici z ING Banku Śląskiego prognozują, że ewentualna pierwsza dyskusja o. Brak zmian w tym zakresie w bieżącym, ale także w przyszłym roku, jest zapowiadany przez analityków Pekao.