20 lipca, 2024

Spotkania pełne optymizmu w poszukiwaniu sposobu na osiągnięcie sukcesu

Spotkania pełne optymizmu w poszukiwaniu sposobu na osiągnięcie sukcesu

Na XVIII Forum Funduszy, czyli branżowym wydarzeniu organizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, pojawiły się obawy związane z nowymi unijnymi regulacjami, które niekoniecznie pasują do lokalnego rynku, ale także nadzieje na utrzymanie tempa wzrostu sektora, wspieranego przez rozwój gospodarczy kraju. Jak Polska i krajowy rynek kapitałowy odnajdą się w zmieniającym się świecie? To pytanie poruszane było przez uczestników debaty prowadzonej przez Cezarego Szymanka, redaktora naczelnego „Parkietu”.

Apel do rządu

Kluczowe dla rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych, idącego w parze z rozwojem rynku kapitałowego, jest zaufanie – ta kwestia pojawiła się już na początku Forum Funduszy. Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA, oraz Jarosław Skorulski, przewodniczący Rady IZFiA i prezes BNP Paribas TFI, wspominali o tym jako postulaty skierowane do decydentów. Rusewicz podkreśliła, że Polska staje się coraz bardziej istotnym graczem na arenie międzynarodowej, co wymaga skupienia się na kilku priorytetach. Skorulski dodawał, że konieczna jest współpraca środowiska rynku kapitałowego i funduszy oraz rządu. Podczas Forum Funduszy zwracano uwagę na potrzebę przemodelowania strategii biznesowych i sposobów dotarcia do klientów, aby zwiększyć przepływy do funduszy.

Jakie priorytety?

Jednym z kluczowych priorytetów jest ustabilizowanie systemu emerytalnego w celu zwiększenia udziału długoterminowych oszczędności. Skorulski wskazywał na potrzebę stabilizacji dla budowy takich oszczędności, podkreślał także konieczność tworzenia sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjnemu rynkowi otoczenia legislacyjnego oraz dostarczania systemowych zachęt dla inwestorów indywidualnych i firm potrzebujących finansowania. Zaznaczał również, jak ważne jest zaufanie. Wskazywał, że bez zaufania nie uda się osiągnąć rozwoju rynku, dlatego istotnym priorytetem jest kształtowanie profesjonalnego ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa, które powinny być wzorcem dla inwestorów. Sektor TFI apelował również o eliminację barier biurokratycznych i wprowadzenie nowoczesności na rynek funduszy poprzez wykorzystanie nowych technologii. Temat ten był poruszany na Forum Funduszy w kontekście modernizacji działalności TFI, cyfrowego kontaktu z klientami oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu aktywami.

Ograniczenie emocji

Jednym z obecnie nurtujących tematów dla branży funduszy inwestycyjnych jest pakiet unijnych przepisów Retail Investment Strategy. Rusewicz komentowała, że w obecnym kształcie RIS stanowi zagrożenie dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych z uwagi na nowe obowiązki testowe wobec klientów, co może stanowić nowe bariery inwestycyjne. Podczas Forum Funduszy podjęto dyskusje na temat Retail Investment Strategy, która budzi wiele pytań i wątpliwości w branży.

Opinie

Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w Polsce odniosło sukces dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi instytucji finansowych. Dzięki PPK udało się znacząco zwiększyć liczbę osób oszczędzających na emeryturę oraz zbudować realny drugi filar systemu emerytalnego. Instytucje finansowe odegrały ważną rolę w tym procesie, wykazując duże zaangażowanie i zainteresowanie przy wdrażaniu tego nowego produktu, co przyczyniło się do sukcesu PPK.

Naszym największym wyzwaniem jest istotne zwiększenie liczby klientów na rynku kapitałowym

W Polsce trudno jest zachęcić klientów do inwestowania na rynku kapitałowym, a brak skupienia na kliencie i jego potrzebach może stanowić problem przy wdrażaniu nowych regulacji, w tym Retail Investment Strategy. Istotne jest budowanie zaufania i tworzenie przyjaznego środowiska inwestycyjnego, co może przyczynić się do zwiększenia liczby inwestorów na rynku kapitałowym i efektywniejszego wykorzystania kapitału.

Technologia to dla nas głównie automatyzacja, digitalizacja i hurtownia bazy danych

Goldman Sachs TFI skupia się głównie na automatyzacji procesów operacyjnych, digitalizacji dostarczanych usług oraz budowie hurtowni bazy danych. Wprowadzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań ma na celu poprawę jakości obsługi klientów i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Banki będą dążyć do oferowania kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych, wykorzystując nowoczesne narzędzia dla doradców i funkcjonalności w kanałach zdalnych. Skuteczne zachęty podatkowe mogą być istotnym czynnikiem rozwoju branży TFI i rynku kapitałowego, przyspieszając napływ inwestycji do funduszy inwestycyjnych.

Przed zarządzającymi aktywami staje szereg wyzwań, takich jak regulacje, popularyzacja ETF, rosnący udział aktywów PPK i konieczność budowy odpowiedniej skali, co skutkuje erozją marż. Budowanie zaufania, zwiększenie liczby inwestujących klientów oraz innowacje technologiczne mogą znacząco przyczynić się do rozwoju branży TFI i rynku kapitałowego.