20 lipca, 2024

Ukraiński rezydent oskarżony o zabójstwo pacjenta opuścił areszt po dwóch miesiącach

Ukraiński rezydent oskarżony o zabójstwo pacjenta opuścił areszt po dwóch miesiącach

Krótki komunikat o wykonaniu polecenia Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka ukazał się przed południem na stronie gorzowskiej Prokuratury Okręgowej:

„Wobec wydania w dniu wczorajszym przez Pana Prokuratora Krajowego polecenia uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, stosowanego wobec Andriia K., w trybie art. 7 § 3 oraz art. 18 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, po zapoznaniu się z treścią polecenia wraz z uzasadnieniem prokurator referent śledztwa o sygn. 3038-1.Ds.18.2024 wykonał polecenie poprzez wydanie postanowienia o uchyleniu wobec Andriia K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania”.