13 lipca, 2024

Abp Jędraszewski ogłosił rezygnację podczas ważnego spotkania w archidiecezji krakowskiej

Abp Jędraszewski ogłosił rezygnację podczas ważnego spotkania w archidiecezji krakowskiej

Według przepisów Kościoła, gdy biskup diecezjalny osiągnie 75 lat, składa rezygnację ze swojej funkcji, a nowy jest powoływany na jego miejsce. Istnieje jednak możliwość przedłużenia posługi metropolity mimo wieku emerytalnego. W piątek arcybiskup Jędraszewski spotkał się z księżmi archidiecezji krakowskiej, którzy odchodzą na emeryturę lub obejmują nowe stanowiska.

Rezygnacja abp. Jędraszewskiego

Podczas spotkania abp Jędraszewski poinformował, że złożył rezygnację z pełnionej ponad siedem lat funkcji Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na ręce Ojca Świętego, zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ 24 lipca kończy 75 lat. Spotkanie to było okazją do podziękowania proboszczom odchodzącym na emeryturę i wręczenia nowych nominacji księżom Archidiecezji Krakowskiej.

Posługa abp. Marka Jędraszewskiego

Ingres abp. Marka Jędraszewskiego, czyli uroczyste objęcie obowiązków pasterza krakowskiego Kościoła, odbył się 28 stycznia 2017 roku w Katedrze na Wawelu. Jego poprzednikiem jako metropolitą krakowskim był kardynał Stanisław Dziwisz, który zrezygnował z tej funkcji z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Abp. Marek Jędraszewski wcześniej był metropolitą łódzkim.

 • Abp. Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r.
 • Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
 • W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie, a po studiach był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.
 • W 1975 roku wyjechał na studia do Rzymu, gdzie obronił pracę doktorską.
 • Po powrocie do Polski w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu oraz prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1980-1987.
 • W latach 1987-1996 pracował jako redaktor naczelny w „Przewodniku Katolickim”.
 • Biskup Marek Jędraszewski

  W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Następnie otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej w 1997 roku, a w 2012 roku kolejny papież, Benedykt XVI, powołał go na metropolitę łódzkiego.

  1. W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
  2. Obecnie w Konferencji Episkopatu Polski pełni wiele funkcji, takich jak członek Rady Stałej KEP, Przewodniczący Rady Naukowej, członek Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
  3. Jest również Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  4. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” (Znać Chrystusa).