20 lipca, 2024

Kierowcy nie mogą zapomnieć o tym obowiązku – surowe kary jak „w banku”

Kierowcy nie mogą zapomnieć o tym obowiązku - surowe kary jak „w banku”

Nawet jeśli masz pojazd w garażu i w ogóle go nie używasz, musisz on posiadać aktywną polisę. Wysokość kary jest zróżnicowana, w zależności od rodzaju pojazdu. Do wszystkich przypadków stosowana jest jedna reguła: Od stycznia 2024 roku wynosi ona 4242 zł, zaś od lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 zł. Nie jest to jednak maksymalna kwota, którą można zapłacić za zapominalstwo.

Dla właścicieli pojazdów ciężarowych kara za dłuższe spóźnienie wyniesie aż. Relatywnie niewielkie sankcje grożą jedynie właścicielom skuterów czy motocykli. W ich przypadku maksymalna kara będzie mogła wynieść. Z danych UFG wynika, że.

Często kupując samochód czy motocykl zapominamy, że przy zmianie właściciela polisa nie przedłuża się automatycznie wraz z końcem ważności poprzedniej. Oczywiście jest też wiele przypadków po prostu wynikających ze zwykłego braku pamięci. Dlatego kupując samochód lub opłacając polisę,

Co prawda, jeśli mamy wykupioną polisę na własne nazwisko, jeśli nie dokonamy zmiany ubezpieczyciela, polisa odnowi się automatycznie. Mimo to.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany na ciebie i między kolejnymi ubezpieczeniami był chociaż dzień przerwy, nie mamy dobrych wiadomości. UFG korzysta z automatycznego sprawdzania okresów składkowych. Nie informuje, kiedy odbędzie się kontrola. System jest tak zaprojektowany, aby wciąż sprawdzać kolejne grupy ubezpieczających. Musisz jednak dostarczyć do UFG stosowne dokumenty potwierdzające te kwestie.

Chociaż system zazwyczaj się nie myli i działa poprawnie, jednak z różnych przyczyn mogą powstać pomyłki:

  • Jednak wszystkie te kwestie muszą zostać omówione bezpośrednio z urzędnikami i nie są standardową procedurą.
  • Za dziury w pamięci się płaci: upewnij się, że nie doświadczysz tego na własnej skórze.