20 lipca, 2024

Jak rozmowa z przyszłą wersją siebie może wpłynąć na podejmowanie skuteczniejszych decyzji.

Jak rozmowa z przyszłą wersją siebie może wpłynąć na podejmowanie skuteczniejszych decyzji.

Zastanawialiście się kiedyś, Zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) postanowił udostępnić taką możliwość osobom biorącym udział w jego badaniach i wykorzystał w tym celu sztuczną inteligencję (AI), a konkretniej popularny model GPT-3.5 opracowany przez firmę OpenAI, aby naśladować naturalnie brzmiącą rozmowę.

Naukowcy zadali uczestnikom serię pytań dotyczących ich życia, przeszłych doświadczeń i aspiracji. Następnie. Jeśli na przykład użytkownik chce zostać nauczycielem biologii w szkole średniej, to chatbot AI z przyszłości może opowiedzieć „pamiętny moment” zabraniając uczniów „na wycieczkę do lokalnego rezerwatu przyrody”. Dowiedz się, co przyniesie przyszłość.

Badacze z MIT sięgnęli tu po „przyszłą ciągłość siebie”, czyli koncepcję zaczerpniętą z nauk behawioralnych, która twierdzi, że – finansowemu, edukacyjnemu czy zdrowotnemu. Ludzie często mają trudności z wyraźnym wyobrażeniem sobie swojej przyszłości. To ograniczenie może prowadzić do błędu poznawczego, znanego jako „dyskontowanie czasowe”, co z kolei prowadzi do przedkładania natychmiastowych nagród nad korzyściami długoterminowymi.

Posłuchaj siebie z przyszłości. Chatbot stworzony przez badaczy z MIT zawiera zmienione zdjęcie profilowe w celu przedstawienia uczestnikowi wersji jego 60-letniego siebie i zdaniem badaczy jest w stanie ograniczyć tymczasowe dyskontowanie. To jak „szturchnięcie” mające na celu ukierunkowanie zachowania w korzystny sposób, co.

Kiedy ludzie wchodzą w interakcje ze starszą cyfrową wersją siebie, przyszłość może wydawać się bardziej namacalna i bezpośrednia, zmniejszając w ten sposób psychologiczny dystans między teraźniejszością a przyszłością MIT po rozmowie ze swoimi cyfrowymi starszymi wersjami, a także niższy poziom „negatywnych emocji” lub poczucia braku motywacji. I chociaż potrzebne są dalsze badania, aby dowiedzieć się więcej o wynikach, to przy wysokiej autentyczności chatbota, skuteczność technologii może być naprawdę imponująca.