13 lipca, 2024

Nadchodzą zmiany w korzystaniu z AGD. Europa wprowadza nową dyrektywę

Nadchodzą zmiany w korzystaniu z AGD. Europa wprowadza nową dyrektywę

Obecnie europejscy konsumenci, zamiast naprawiać popsute sprzęty, często wolą wymienić je na nowe. Dzieje się tak, ponieważ producenci projektują urządzenia, które w ogóle nie przewidują możliwości naprawy, a nawet są plombowane tak, że nie da się ich otworzyć. Teraz ma to się zmienić.

Przyjęte w czwartek przez Radę UE nowe przepisy mają umożliwić konsumentom łatwe, szybkie i tanie naprawy sprzętów domowych. Zgodnie z nową dyrektywą konsumenci będą informowani o prawie do żądania naprawy sprzętu. Towary, które zostaną poddane naprawie jeszcze na etapie produkcji, mają zniechęcić konsumentów do wymiany produktu na nowy.

W przypadku naprawy producent będzie zobowiązany do wykonania jej za rozsądną cenę i w rozsądnym terminie. Naprawy będą możliwe nie tylko w autoryzowanych serwisach producenta, ale także w niezależnych zakładach naprawczych. W celu ułatwienia procesu, w Unii Europejskiej zostanie uruchomiona baza danych produktów.

Przepisy obejmują określoną kategorię sprzętów domowych, w tym pralki czy lodówki, jednak lista ta może być w każdej chwili rozszerzana. Unijni prawodawcy nie kryją, że liczą nie tylko na zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych, ale także na to, że nowe regulacje zmotywują producentów do projektowania trwalszych urządzeń, które można naprawić i poddać recyklingowi.

Politycy mają nadzieję, że dzięki nowym przepisom naprawa stanie się bardziej atrakcyjną gałęzią gospodarki w UE, co przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy na unijnym rynku. Przepisy wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu w unijnym dzienniku urzędowym, a państwa członkowskie będą miały kolejne 24 miesiące na ich implementację do prawa krajowego.