20 lipca, 2024

Wzrost cen gazu od lipca: PGNiG informuje o nowych stawkach

Wzrost cen gazu od lipca: PGNiG informuje o nowych stawkach

Dla odbiorców gospodarstw domowych oraz innych podmiotów objętych ochroną taryfową na poziomie 24,62 gr/kWh brutto, ceny zostały zamrożone w połowie grudnia 2022 roku. Jednak mrożenie cen miało charakter czasowy, a od nowa opłaty będą dotyczyć klientów, którzy nadal korzystają z taryfy ochronnej. Skala podwyżek może znacząco wpłynąć na ich portfele.

Według informacji z money.pl, PGNiG Obrót Detaliczny zwiększył ceny z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E. Przejście z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto dotyczy także podgrupy Lw (grupa taryf Z) oraz z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto w przypadku podgrupy Ls (grupa taryf S). Opłata zmienna wzrośnie o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto, a stała opłata o 59 proc. – z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1.

Te zmiany oznaczają, że klienci, używający wcześniej taryfy ochronnej, muszą być przygotowani na wzrost cen. Przypomnijmy, że w połowie maja Sejm przyjął ustawę o czasowym wsparciu dla gospodarstw domowych. Zakłada ona jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 do 1200 zł.

Warunkiem przyznania bonu będzie limit dochodów, który wyniesie 2,5 tys. zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku wyższych dochodów będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”.