13 lipca, 2024

Zakłady Ubezpieczeń Społecznych alarmują seniorów: 12 dni do cofnięcia emerytury

Zakłady Ubezpieczeń Społecznych alarmują seniorów: 12 dni do cofnięcia emerytury

Jak podkreślono w komunikacie, wszelkie zmiany w danych potrzebnych do wypłat powinny być jak najszybciej zgłaszane. Jeśli w trakcie wypłaty emerytury, zasiłku, renty lub innego świadczenia okaże się, że numer konta bankowego jest nieaktualny, mogą pojawić się problemy.

Podobne sytuacje mogą mieć miejsce również w przypadku osób otrzymujących świadczenie do ręki własnej. Jeśli adres zamieszkania udostępniony ZUS jest nieaktualny, oso zainteresowana nie otrzyma listownych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Jeśli ktoś nie zmieni adresu na aktualny, a wysyłamy na ten adres korespondencję, będziemy mieć problem z dotarciem do danego klienta. Dlatego należy zgłaszać nam każdą aktualizację, w tym zmianę adresu elektronicznego” – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Ponadto rzeczniczka przypomina, że istnieje tylko jeden sposób, aby uniknąć tego typu kłopotów. Należy pamiętać o zmianach dotyczących danych niezbędnych do przekazania środków, które wcześniej podaliśmy ZUS.

„Każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego nasz klient powinien zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym wypłacamy mu jego środki. Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni” – dodaje Kowalska-Matis.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie wskazuje, że do sytuacji, gdy klient nie zgłasza zmian w danych na czas, może dojść do takich przypadków, gdy seniorzy zgłaszają zmianę danych za późno lub o tym zapominają.

Sprawa wychodzi na jaw dopiero, gdy stary rachunek bankowy przestaje być aktywny, a w systemie ZUS jeszcze nie pojawił się nowy. Wtedy środki, które zostały przelane, zostają zwrócone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany odpowiednich danych można wprowadzić samodzielnie poprzez swoje konto – czytamy w komunikacie. Zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego.