13 lipca, 2024

Zarząd i rada Orlenu, w tym Daniel Obajtek, nie udzielono absolutorium

Zarząd i rada Orlenu, w tym Daniel Obajtek, nie udzielono absolutorium

Wtorkowe zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu nie udzieliło absolutorium byłym członkom zarządu i rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. Uchwały w tej sprawie przeszły zdecydowaną większością, bo za ich przyjęciem było ponad 90 proc. ogółem oddanych głosów. Tym samym absolutorium nie otrzymał były prezes Daniel Obajtek oraz byli członkowie zarządu: Armen Artwich, Adam Burak, Patrycja Klarecka, Michał Róg, Jan Szewczak, Józef Węgrecki, Piotr Sabat, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak i Perkowski Robert.

Niedopełnienie nadzoru właścicielskiego nad Orlen Trading Switzerland

Przed głosowaniem absolutorium przedstawiono stanowisko w tej sprawie obecnego zarządu i rady nadzorczej Orlenu. Przede wszystkim wskazano na niedopełnienie przez byłe szefostwo obowiązków w sprawowaniu kierownictwa strategicznego i operacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego nad firmą Orlen Trading Switzerland. Chodzi m.in. o stratę około 400 mln USD (1,6 mld zł) zapłaconych w formie zaliczek na poczet dostaw ropy naftowej mających nastąpić na przełomie ubiegłego i tego roku.

Kolejny zarzut dotyczył niewłaściwego nadzoru nad podległymi zarządowi komórkami organizacyjnymi spółki, które prowadziły politykę cenową na rynku hurtowym i detalicznym paliw płynnych w okresie od 1 sierpnia do 12 października ubiegłego roku. W efekcie koncern miał ponieść szkodę w postaci utraconych w korzyści.

Obecne szefostwo negatywnie oceniło też działania poprzedników w zakresie wydatkowania środków przyznanych członkom zarządu w ramach funduszu reprezentacyjnego, jak i z pozostałych tytułów związanych z wykonywaniem funkcji członka zarządu na cele nie mieszczące się w granicach związanych z tym uprawnieniami.

PKNORLEN 67,83 0,97%