20 lipca, 2024

Odkrycie nowych minerałów przynosi największe korzyści dla Chin

Odkrycie nowych minerałów przynosi największe korzyści dla Chin

Chińscy geolodzy odkryli dwa nowe minerały, których status i nazewnictwo zostały już potwierdzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mineralogiczne i zostały znalezione w Mongolii Wewnętrznej. To region autonomiczny w północnych Chinach, który obejmuje południowe tereny historycznej Mongolii.

Odkrycia dokonano dzięki współpracy między Instytutem Geologii i Geofizyki Chińskiej Akademii Nauk, Baoyou Stell (przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją żelaza i stali w regionie), Instytutem Metali Ziem Rzadkich Baotou i CSU – publicznym uniwersytetem w prowincji Hunan.

Do czego można wykorzystać nowe minerały? Jak przekazał Li Xianhua, pracownik naukowcy Chińskiej Akademii Nauk nowe minerały zawierają cenne pierwiastki, które mają istotne znaczenie w takich dziedzinach jak nowe materiały, energetyka, technologia informacyjna, przemysł (lotniczy i kosmiczny oraz zbrojeniowy). Chodzi dokładnie o niob i skand, które są rzadkimi i strategicznie krytycznymi metalami.

Niob wykorzystuje się w dziedzinie nadprzewodnictwa, używa się go przy produkcji urządzeń medycznych, naukowych czy telekomunikacyjnych. Dzięki odporności na korozję jest chętnie stosowany w lotnictwie. Skand jest niezbędny do stopów aluminium-skand i ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem.

Oboniobit ma odcień żółtobrązowy do brązowego i strukturę przypominającą płytki o wielkości od 20 do 100 mikrometrów (dla porównania grubość ludzkiego włosa wynosi mniej więcej od 40 do 100 mikrometrów). Scandio-fluoro-eckermannit jest pierwszym minerałem zawierającym skand, jaki odkryto w Chinach. Ma jasnożółty lub jasnoniebieski kolor i kolumnowy kształt. Mierzy do 350 mikrometrów.

W ciągu ostatnich 60 lat odkryto dwadzieścia nowych minerałów. Kopalnia Bayan Obo jest niezwykle bogata w zasoby mineralne, obejmujące między innymi żelazo, niob, skand, tor czy fluoryt, jak informuje China Daily. Od 1959 roku zidentyfikowano tam osiemnaście nowych minerałów. Oboniobit i scandio-fluoro-eckermannit zamykają więc okrągłą dwudziestkę.

Warto zaznaczyć, że poszukiwania nowych pierwiastków przez Chiny mają miejsce nie tylko na Ziemi. Na początku tego roku misja Chang’e 5 przeprowadzona przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną odkryła na Księżycu nowe minerały zawierające tytan. Szczególnie warte uwagi są trygonalne i trójskośne związki tytanu (dokładnie tlenek tytanu IV Ti2O), których nigdy nie obserwowano w naturalnych próbkach na Ziemi. Tutaj dwutlenek tytanu występuje w różnych strukturach krystalicznych.